Wie zijn wij...

Even voorstellen:

 

Onze club, gesticht in november 1956 onder de naam Kleinveebond Nut en Sport Rekem, mocht na 50 jaar bestaan de titel dragen van Koninklijke vereniging.  We hebben dan ook een zeer rijk verleden.

Ouderen onder ons herinneren zich waarschijnlijk nog de grote zomerfeesten in een grote feesttent van de "kniensbond" ter gelegenheid van Rekem kermis.

Verder ging de volledige aandacht naar de fokkersbelangen van onze leden en wist de club zich te profileren als een dynamische club met leden die hun verantwoordelijkheid opnamen in zowel nationale als provinciale besturen.

Deze gedreven werking heeft geleid tot 2 allround keurmeesters bij de konijnen waar we als club terecht fier op mogen zijn.

Heel wat van onze leden wisten door hun gedrevenheid en fokkerskennis verschillende nationale en provinciale kampioenentitels in de wacht te slepen en bezorgde zo de club naam en faam in en buiten de provincie.

De competitie in onze hobby bestaat eruit naar tentoonstellingswedstrijden te gaan. Op deze bijeenkomsten worden de dieren door  een officiële keurmeester beoordeeld volgens de standaard beschrijvingen. De beschrijving en deze puntenwaarde van de keurmeester laat toe zelf een oordeel te vellen over welke kwaliteit je in je hokken hebt.

Een boeiend onderdeel van deze hobby is de dieren klaar maken voor een tentoonstellingswedstrijd. Het is de kunst de dieren in een zoe goed mogelijke conditie, mooi proper en eventueel getoiletteerd tentoon te stellen.

 

De doelstelling van onze club is nog steeds en misschien nu nog meer als vroeger de rasfokkerij in stand te houden en uiteraard te promoten.  Binnen onze club streven we ernaar om alle leden bij te staan bij de aanschaf van nieuwe fokdieren of hulp bij de selectie van jonge dieren.

 

Nieuwe leden kunnen rekenen op een zeer goede opvang en begeleiding. Wij hopen zo op verjonging en vernieuwing en doen hier dan ook een oproep naar dierenvrienden jong en oud die de uitdaging willen aangaan raszuivere dieren te houden en te kweken.

 

Lid worden...  heeft voordelen!

 

  • Clubwerking
  • Clubverband enten van dieren
  • Bestellen van ringen en tatoeëerkaarten
  • Diverse tijdschriften
  • Begeleiding fokken van dieren:  Kippen  -  Duiven -  Konijnen  -  Cavia’s

 

Ga naar contact indien u meer informatie hierover wenst te ontvangen